Vendula

Narodila se léta Páně 1290 v královském městě Vysokém Mýtě kováři Jaroslavovi a matce Miroslavě. Zručnost jejího otce byla vyhlášená a mnohé jeho výrobky zdobí četné tvrze a hrádky v okolí města. Venduly otec byl však ve městě znám především jako pravidelný návštěvník krčmy, kde často zanechal i celý měšec tvrdě vydělaných peněz.

Vendula vyrůstala především se svou matkou a starší sestrou,
která však opustila domov krátce po sňatku. Jakmile dosáhla Vendula dospělosti, započali rodiče hledat vhodného ženicha. S pověstí jejího otce to nebylo snadné, a tak na sňatek čekala déle než jiné její vrstevnice.
Až roku 1313 domluvil její otec s místním měšťanem a sládkem Zdeslavem sňatek mezi ní a Zdeslavovým synem Václavem. Svatba
se po veškerých přípravách uskutečnila v chrámu sv. Vavřince v létě téhož roku.

Tehdy však nevěděla, jaké těžkosti jí osud přichystá. Následujícího roku totiž zemřel Václavův otec a teprve tehdy oba zjistili, jaké po něm zůstaly dluhy. Přes veškerou snahu a pomoc její rodiny museli postupně rozprodávat získaný majetek, neboť nebyli schopni vyplatit všechny věřitele.

Po zralé úvaze se rozhodli rodné město opustit. Příležitostí k nové budoucnosti jim, dle slov jejího chotě, měl být turnaj v Hradci, v sídle jejich královny Alžběty Richenzy. Zde se připojili k družině Oblana z Javornice, která tam kvůli turnaji pobývala. Její muž, byť v boji nepříliš zkušený,
se Oblanovi osvědčil a rozhodl se jej i s Vendulou přijmout do své družiny.