Václav Vysokomýtský / Wenceslaus Altomytenus (armiger)

Narodil se v královském městě Vysokém Mýtě léta Páně 1290 do rodiny měšťana a sládka Zdeslava
a jeho manželky Zdislavy. U otce se učil řemeslu, které měl jednoho dne převzít. Ještě za jeho života se roku 1313 Václav oženil s Vendulou, dcerou místního kováře Jaroslava.

Na konci roku 1314 zemřel Václavův otec a vyšly na světlo jeho obrovské dluhy, které po sobě kromě měšťanského práva zanechal. Značnou část majetku musel postupně Václav rozprodat a začít přemýšlet nad tím,
jak jinak zabezpečit sebe a svou choť.

Zlomovým se stal rok 1316. Tehdy dorazil do Mýta kupec s vlněným suknem a Václavův přítel z mládí jménem Chval. V krčmě, kam večer oba zašli, mu Václav povyprávěl svůj příběh a poprosil jej o radu. Chval mu poradil, aby město opustil a vzhledem ke své robustní postavě zkusil štěstí jako zbrojný některého z pánů oddaných jeho královně Alžbětě Richenze. Měl by živobytí, poznal by trochu svět a zajistil by
i svou manželku. Navíc mu poradil i kdy, kde a koho má kontaktovat.

A tak na radu přítele Václav prodal to málo, co mu po otci ještě zbylo, a získanými penězi splatil zbylé dluhy. Požádal městskou radu o osvědčení své „zachovalosti“, což nebylo levné, ale jak doufal,
mělo mu pomoci při budoucích jednáních.

V září se již Václav ubíral cestou k sídlu královny, městu Hradci, kam se již sjíždělo panstvo na skvělý turnaj, který se zde měl zanedlouho konat. Na Chvalovu radu vyhledal a kontaktoval Rostislava z Prachatic, s jehož rodinou Chval obchodoval a dobře se znal. Na jeho přímluvu jej pak do své družiny na zkoušku přijal pan Oblan z Javornice, kapitán slovutného pana Viléma ze Strakonic.
A tak se již Václav mohl s jeho družinou zúčastnit svého prvního turnaje, kde si nevedl věru zle,
když slávu svého pána povýšil vítězstvím v zápasech.

Léta Páně 1317 složil Václav lenní přísahu do rukou Oblana z Javornice a stal se i s chotí pevnou součástí jeho družiny.