Martina

Na jaře roku 1290 se prachatickému měšťanu a mlynáři Jarošovi narodila prvorozená dcera Martina. Už od útlého věku se podílela na chodu domácnosti, a když se jí narodili další sourozenci, pomáhala své matce Drahomíře i s péčí o ně.

Jak čas plynul, Martina dosáhla věku vhodného ke vdavkům a tak její otec začal hledat vhodného ženicha. Tím se měl stát Rostislav, syn prachatického měšťana a soukeníka Františka. Rostislav v té době sloužil jako ozbrojenec u Oblana z Javornice, kapitána mocného pána a vládce Prácheňska Viléma ze Strakonic. S Rostislavem se poprvé setkala roku 1315, když přijel navštívit své rodiče. Martina si s Rostislavem padli do oka a tak dohodnuté svatbě, ke spokojenosti obou otců, nestálo nic v cestě. Ta se uskutečnila v místním kostele sv. Jakuba Většího roku  1316. Slávu této události svou účastí ještě povýšil  Rostislavův pán a dobrý přítel Oblan z Javornice s celou svou družinou.  Jeho svatebním darem se jim stalo stádo krav o šesti kusech, jedna z nejlepších komnat na tvrzi v Javornici, která dříve sloužila jednomu z Oblanových bratrů. Na vrch přiložil ještě několik stříbrných.

Na Javornici se Martina přistěhovala se svým chotěm ještě téhož roku již v požehnaném stavu. Následujícího roku se jí a Rostislavovi narodil krásný a silný chlapec, který při křtu obdržel jméno  Matouš. Od toho momentu, pokud jí to mateřské povinnosti dovolí, doprovází svého chotě při cestách javornické družiny.