Martin (armiger)

Na svět přišel léta Páně 1276 jako jediný syn svobodníka Heřmana majícího statek a lán pole nedaleko vísky Petrovice. Během svého života byl připravován na vedení statku, přiučil se řemeslu truhlářskému a při dlouhých zimních večerem se staral o to, aby bylo doma teplo a svítily svíce tam, kde měly.

Když zdědil po otci statek, dostavovala se přes Brložský potok petrovická tvrz. Jakmile byla hotová, na statek zavítal sám Albera z Dobeve, vlastník Petrovic, a učinil Martinovi nabídku stát se jeho nápravníkem. Tak by se Martin stal správcem tvrze a nemusel by odvádět daň ze svého majetku a zemědělského výnosu. Tato nabídka byla podmíněna vojenskou službou a doprovodem na dvorská jednání. Martin nabídku přijal a spořádaně spravoval a hospodařil s propůjčeným majetkem.

Stal se členem Alberovy družiny a doprovázel jeho i s urozenou paní Jitkou, chotí pána. Byl přidělen jako její osobní stráž, zejména na cestách, dvorských jednáních a dalších příležitostech, kdy musela opustit domov. Při výkonu služby se setkal s družiníky Oblana z Javornice. S nimi si dobře rozuměl, rád s nimi popil lahodného moku a v boji stál vždy po jejich boku.