Karel (lehkooděnec)

Mladý Karel prokazoval řemeslné nadání od útlého věku, kdy pomáhal svému otci, kovářskému mistru v Javornici, s jeho řemeslem. Byť mu šla práce v žáru výhně pěkně od ruky, sníval o dalekých cestách a zbrojné službě u urozených pánů, kteří čas od času zavítali na javornickou tvrz.

Zlomovým momentem v jeho životě, se stala nehoda a rodinná tragédie, která potkala jeho rodiče a děda, kteří zahynuli v důsledku nehody jejich vozu při návratu z výročního trhu v Bavorově roku 1304. Karel převzal po otci rodinné řemeslo a vykonával jej po mnoho dalších let, během nichž dospěl ve statného muže silných zásad a dobrých mravů.

Příležitost změnit svůj osud dostal, když se novým pánem celé Javornice stal urozený a počestný Oblan z Javornice, jehož otci sloužil za mladých let již Karlův otec. Oblan jako nový pán celé vsi rozšiřoval svou družinu a nabídl v ní místo mladému Karlovi vynikajícímu nad své vrstevníky statnou postavou, silnými pažemi a bystrou myslí.

Karel ani na moment nezaváhal a se svolením pána předal řemeslo nejschopnějšímu učedníkovi, s výminkou občasného dohledu nad jeho prací. Aby získal nějaké peníze, prodal poslední zbytky své práce a s vědomím v něj vložené důvěry počal svědomitě vykonávat své povinnosti v družině Oblana z Javornice, kapitána ozbrojenců Viléma ze Strakonic.