Co můžeme nabídnout

I) Účast družiny šlechtice v přesných dobových oděvech a s dobovým historicky doloženým vybavením a výstrojí odpovídající období let 1300-1330. Družina pana Oblana z Javornice i Jitky z Dobeve je součástí a aktivním účastníkem v projektu Rekonstrukce středověkého panovnického dvora královny Elišky Rejčky. Odkaz na oficiální internetové stránky projektu: http://www.hradeckydvur.net/

II) Účast v průvodech dle přání organizátorů.

III) Sestavení stanového tábora dle prostorových možností určených organizátory s ukázkou táboření a interiérů jednotlivých stanů rozlišených podle sociálního postavení družiníků od nejbohatších šlechticů až po nejchudší členy. Rovněž nabízíme ukázku polní kuchyně s přípravou dobových pokrmů pro potřeby členů obou družin. Vystavení bojového vybavení (zbrojí a zbraní) odpovídajícího danému období s možností jeho vyzkoušení návštěvníky. Umístění informačních cedulí a komentované prohlídky dobového ležení včetně nahlédnutí do interiéru jednotlivých stanů v průběhu konání programu slavností.

IV) 9 účastníků v autentických dobových kostýmech (1300-1330) včetně dámského osazenstva.

V) Co se týče programu- kromě výše zmíněných prohlídek ležení nabízíme i komentovaný bojový program o několika částech. Komentované představení jednotlivých složek vojska (lehkooděnec, armiger, těžce oděný šlechtic). V návaznosti na to ukázky složení, pohybu a taktiky boje ve formacích či hromadné steče. Dále by se jednalo o ukázky individuálních duelů s patřičným představením výzbroje a výstroje účastníků i boje skupin (např. 2 x 2).